Transition Town Tiel is niet meer actief in Tiel …

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Peak Oil, klimaatverandering en de hiermee samenhangde economische crises zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen!

eetbare steden en dorpenTransition Towns gaan over lokale kleinschalige oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert.

Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en
ervaringen van gewone mensen.

Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap!

De Transition initiatieven hebben een ambitieus doel:
je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Peak Oil), de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
En dat kan!

Transition Town Tiel
… de kracht van de lokale gemeenschap!

In het vertrouwen dat er ook in Tiel en omstreken heel veel mooie initiatieven van de grond zullen komen.